40V-300V N MOSFET 概览

思开半导体提供的N型40V-300V功率MOSFET 产品,采用先进的工艺制造技术、更优的工艺条件、精细优化的器件结构不断优化产品导通电阻、开关特性、可靠性等并持续推进产品迭代,以丰富的产品系列、业内先进的参数性能与优异的可靠性成为行业标杆。

该产品广泛应用于: BMS、新能源、电机控制、适配器快充、光伏逆变、UPS 、充电桩、移动快充、消费类电子、通讯电源等领域。

PartNo. Package Configuration MOSFET Type VDS(V) ID(A) VGS(V) Vth(V) RDS(ON)(mΩ)(Typ./Max.)10V RDS(ON)(mΩ)(Typ./Max.)4.5V
PDFN5*6
TO-220
TO-252
TO-263-6
TOLL-8
SOP-8
TO-263
S-DPAK
TOLT
Single
N
1.6/2
6.8/8.6
7.5/9.0
4.5/5.5
4.9/6.3
1.8/2.2
2.5/2.9
2.2/2.5
2.5/2.8
2.5/3.0
3.2/3.6
3.4/3.9
4.6/5.5
7.2/8.0
4.2/4.8
1.25/1.5
2.0/2.4
2.0/2.5
3.1/3.4
3.0/3.6
3.6/3.9
5.6/6.3
5.8/6.3
12/14
3.6/4.3
3.8/4.5
3.8/4.6
6.3/8.0
6.5/7.8
6.9/8.8
7.1/8.8
9/12
13/18
6.9/8.6
0.8/1.1
1.0/1.2
2.1/2.5
3.0/3.3
1.3/1.8
2.0/2.7
2.4/2.8
2.6/3.2
2.7/3.4
2.8/3.8
4.2/5.2
5.4/6.3
1.05/1.2
1.2/1.4
1.5/1.9
1.7/2.0
2.1/2.6
2.2/2.8
2.6/2.9
2.8/3.2
3.1/3.5
3.2/3.9
3.4/4.2
3.6/4.5
3.1/3.9
3.4/4.3
3.0/4.5
3.9/4.8
9.3/10
3.7/4.0
8.8/9.5
1.6/1.9
3.0/3.8
---
2.6/3.3
6.8/8.0
7.0/8.2
16/22
4.8/6
5/6
7.9/9.8
9.1/11.6
9.5/12
11.5/15
17/26
SS020N06NS PDFN5*6 Single N 60 160 ±20 3 1.6/2 ---
SS086N68TT TO-220 Single N 68 80 ±20 2.9 6.8/8.6 ---
SS090N68NT PDFN5*6 Single N 68 60 ±20 2.9 7.5/9.0 ---
SS090N68DT TO-252 Single N 68 70 ±20 2.9 7.5/9.0 ---
SS055N08TS TO-220 Single N 85 120 ±20 3 4.5/5.5 ---
SS063N08TS TO-220 Single N 85 80 ±20 3 4.9/6.3 ---
SS055N09TS TO-220 Single N 90 120 ±20 3 4.5/5.5 ---
SS022N10MS TO-220 Single N 100 220 ±20 3.3 1.8/2.2 ---
SS029N10M6S TO-263-6 Single N 100 210 ±20 3 2.5/2.9 ---
SS025N10TS TO-220 Single N 100 150 ±20 3 2.2/2.5 ---
SS028N10TS TO-220 Single N 100 150 ±20 3 2.5/2.8 ---
SS030N10TS TO-220 Single N 100 170 ±20 3 2.5/3.0 ---
SS036N10TS TO-220 Single N 100 150 ±20 3 3.2/3.6 ---
SS039N10TS TO-220 Single N 100 150 ±20 3 3.4/3.9 ---
SS055N10TS TO-220 Single N 100 130 ±20 3 4.6/5.5 ---
SS080N10DS TO-252 Single N 100 90 ±20 3 7.2/8.0 ---
SS048N15TS TO-220 Single N 150 150 ±20 3 4.2/4.8 ---
SS015N06LS TOLL-8 Single N 60 280 ±20 3 1.25/1.5 ---
SS024N06TS TO-220 Single N 60 260 ±20 3 2.0/2.4 ---
SS025N06NS PDFN5*6 Single N 60 150 ±20 1.6 2.0/2.5 2.6/3.3
SS034N08TS TO-220 Single N 80 150 ±20 3 3.1/3.4 ---
SS036N08NS PDFN5*6 Single N 80 130 ±20 3 3.0/3.6 ---
SS039N08NS PDFN5*6 Single N 80 110 ±20 3 3.6/3.9 ---
SS063N08NSL PDFN5*6 Single N 80 60 ±20 1.8 5.6/6.3 6.8/8.0
SS063N08DSL TO-252 Single N 80 75 ±20 1.8 5.8/6.3 7.0/8.2
SS14N08NSL PDFN5*6 Single N 80 50 ±20 1.8 12/14 16/22
SS14N08DSL TO-252 Single N 80 55 ±20 1.8 12/14 16/22
SS14N08TSL TO-220 Single N 80 70 ±20 1.8 12/14 16/22
SS043N10NSL PDFN5*6 Single N 100 130 ±20 1.8 3.6/4.3 4.8/6
SS045N10TSL TO-220 Single N 100 130 ±20 1.8 3.8/4.5 5/6
SS046N10TS TO-220 Single N 100 120 ±20 3 3.8/4.6 ---
SS080N10NS PDFN5*6 Single N 100 70 ±20 3 6.3/8.0 7.9/9.8
SS078N10TS TO-220 Single N 100 90 ±20 3 6.5/7.8 ---
SS088N10NSL PDFN5*6 Single N 100 70 ±20 1.8 6.9/8.8 9.1/11.6
SS088N10DSL TO-252 Single N 100 78 ±20 1.8 7.1/8.8 9.5/12
SS12N10SSL SOP-8 Single N 100 13 ±20 1.7 9/12 11.5/15
SS12N10NSL PDFN5*6 Single N 100 58 ±20 1.7 9/12 11.5/15
SS18N10DSL TO-252 Single N 100 55 ±20 1.8 13/18 17/26
SS045N12TS TO-220 Single N 120 150 ±20 3 3.8/4.5 ---
SS020N06LS TOLL-8 Single N 60 260 ±20 3 1.6/2 ---
SS024N06MS TO-263 Single N 60 180 ±20 3 2.0/2.4 ---
SS086N68MT TO-263 Single N 68 80 ±20 3 6.9/8.6 ---
SS011N08LS TOLL-8 Single N 80 340 ±20 3 0.8/1.1 ---
SS012N08LS TOLL-8 Single N 80 480 ±20 3 1.0/1.2 ---
SS025N08MS TO-263 Single N 80 180 ±20 3 2.1/2.5 ---
SS033N08MS TO-263 Single N 80 150 ±20 3 3.0/3.3 ---
SS018N08LS TOLL-8 Single N 85 320 ±20 3 1.3/1.8 ---
SS027N08LS TOLL-8 Single N 85 240 ±20 3 2.0/2.7 ---
SS028N08MS TO-263 Single N 85 180 ±20 3 2.4/2.8 ---
SS032N08LS TOLL-8 Single N 85 200 ±20 3 2.6/3.2 ---
SS034N08MS TO-263 Single N 85 170 ±20 3 2.7/3.4 ---
SS038N08MS TO-263 Single N 85 170 ±20 3 2.8/3.8 ---
SS052N08MS TO-263 Single N 85 120 ±20 3 4.2/5.2 ---
SS055N08DS TO-252 Single N 85 100 ±20 3 4.5/5.5 ---
SS063N08MS TO-263 Single N 85 90 ±20 3 4.9/6.3 ---
SS063N08DS TO-252 Single N 85 80 ±20 3 5.4/6.3 ---
SS012N10LS TOLL-8 Single N 100 430 ±20 3 1.05/1.2 ---
SS014N10LS TOLL-8 Single N 100 396 ±20 3 1.2/1.4 ---
SS023N10LS TOLL-8 Single N 100 300 ±20 3 1.5/1.9 ---
SS020N10LS TOLL-8 Single N 100 300 ±20 3 1.7/2.0 ---
SS025N10LS TOLL-8 Single N 100 270 ±20 3 2.0/2.5 ---
SS026N10LS TOLL-8 Single N 100 260 ±20 3 2.1/2.6 ---
SS028N10LS TOLL-8 Single N 100 250 ±20 3 2.2/2.8 ---
SS029N10MS TO-263 Single N 100 180 ±20 3 2.6/2.9 ---
SS032N10LS TOLL-8 Single N 100 220 ±20 3 2.8/3.2 ---
SS035N10MS TO-263 Single N 100 140 ±20 3 3.1/3.5 ---
SS036N10MS TO-263 Single N 100 120 ±20 3 3.0/3.6 ---
SS039N10LS TOLL-8 Single N 100 160 ±20 3 3.2/3.9 ---
SS042N10MS TO-263 Single N 100 120 ±20 3 3.4/4.2 ---
SS045N10MS TO-263 Single N 100 120 ±20 3 3.6/4.5 ---
SS039N11MS TO-263 Single N 110 150 ±20 3 3.1/3.9 ---
SS043N12MS TO-263 Single N 120 180 ±20 3 3.4/4.3 ---
SS045N15LS TOLL-8 Single N 150 200 ±20 3 3.0/4.5 ---
SS048N15MS TO-263 Single N 150 150 ±20 3 3.9/4.8 ---
SS100N20MS TO-263 Single N 200 120 ±20 3 9.3/10 ---
SS024N08LS TOLL-8 Single N 85 260 ±20 3 2.0/2.4 ---
SS032N08PS S-DPAK Single N 85 150 ±20 3 2.7/3.4 ---
SS040N08LS TOLL-8 Single N 85 160 ±20 3 3.7/4.0 ---
SS095N20LS TOLL-8 Single N 200 140 ±20 3 8.8/9.5 ---
SS015N06KS TOLT Single N 60 280 ±20 3 1.25/1.5 ---
SS032N08KS TOLT Single N 85 200 ±20 3 2.6/3.2 ---
SS020N10KS TOLT Single N 100 290 ±20 3 1.7/2.0 ---
SS019N10KS TOLT Single N 100 310 ±20 3 1.6/1.9 ---
SS038N15KS TOLT Single N 150 200 ±20 3 3.0/3.8 ---